He tirohanga hou ki te kirihou i Aotearoa

Ko tā te pae nei i tōna tīmatanga, ko tētahi aronga māia, whānui anō hoki – ko te kimi huarahi hei whakawhāiti i te atarangi kirihou ka puta i te ao hou. Ahakoa i tōna tīmatanga, i whai mātou ki te whakawhāiti i tēnei aronga, i mārama mātou kei ngā wāhi katoa te kirihou, me te aha, me tukutahi te aro atu i ngā pito katoa. E turakina ai te raru o te para kirihou, me panoni ngā pūnaha, me whakaū i ētahi whakatikahanga – ko ētahi he nui, ko ētahi he iti – puta noa i ngā pito katoa o te pāpori.

Hei tīmatanga ake, i pohewatia e mātou te āhua o te anamata ina whakaūngia ai ēnei panonitanga. Ka takoto i a mātou tētahi whakakitenga e whai tūāpapa ai ngā mahi kei mua i a tātou. Ka oti i a Aotearoa te whai whakaaro anō ki te āhua o tā tātou whakamahi i te kirihou, engari he iti rawa ngā taunakitanga hei tautoko i ēnei whakataunga ā-pūnaha whānui nei. Hei tautoko i ngā whakataunga whai taunakitanga, kua whakakotahi mai, kua kōtuitui hoki mātou i ngā momo mōhiohio, me ētahi whakaaro o te hunga mātanga e riro ai i te kāwanatanga tētahi tirohanga whānui ki te kirihou i te tau 2019, e hāngai ana ki te pūnaha whānui, otirā e pākaha ana, i te horopaki o ngā āhuatanga mahi e tika ana huri i te ao.

Ka oti i a Aotearoa te whai whakaaro anō ki te āhua o tā tātou whakamahi i te kirihou, engari he iti rawa ngā taunakitanga hei tautoko i ēnei whakataunga ā-pūnaha whānui nei.

Ko tā te kaupapa ‘He tirohanga hou ki te kirihou’ ko te whai wāhi ki tētahi hurihanga ā-whakaaro, ā-mahi anō hoki i te pāpori whānui. Mā te whakarite i ngā whāinga ā-motu e mārama ana, i ngā mōhiohio e wātea pai ana ki te hunga hoko, e hāngai ana anō ki te whakamahia o te kirihou i te kāinga, mā te whakarite i ngā momo tūāhanga hāngai, mā te whakaū hoki i ētahi ture hou e aro pū ana ki te raru, e hua ai ētahi whakapainga whai tikanga, toitū anō hoki, i a ngāi kairangahau me ngāi pakihi auaha ka waihanga i ētahi rawa hou, i ētahi anga pakihi hou anō hoki. E whai nei mātou ki te whakaputa i tētahi puna mōhiohio e whakaponotia ana mā te iwi tūmatanui, e hāngai ana ki te āhua e whakamahia ana te kirihou, otirā, ki tētahi huarahi e koke tonu ai a Aotearoa. E arohia nuitia ana te kirihou e te ao, ā, kāore i ārikarika ngā kōkiritanga hei whakawhanake mā tātou. He wā whai tikanga tēnei e taea ana e tātou te whai whakaaro anō ki tā tātou whakamahi i te kirihou, e whāiti haere ai ngā pānga kino, engari e mau tonu ai ko ana tini hua. Kua whati te tai – e pao, tōrea.

Downloads

Rethink plastics at your desired level: ‘At a glance’ is a two-page summary, ‘Key messages’ has 40 pages of need-to-know info, and the full report is a detailed tome to fully satisfy your curiosity. We’ve also collated all infographics developed for the report into one handy powerpoint.

Happy reading!

Rethinking plastics report – web version

Explore the content of our ‘Rethinking plastics’ report via the buttons below.

Motivation for rethinking plastics

Changing our relationship with plastics

Ideas for a more sustainable future – embracing innovation

Plastics and the environment

Quantifying Aotearoa's plastic – New Zealand's data challenge

Abbreviations and appendices

Reflecting on Glasgow: A COP half full

The end of 2021 brought a flurry of activity on climate change. We had COP26, New Zealand’s international emissions reduction promise, a consultation on our national emissions reduction plan, and a commitment to provide more climate aid to developing countries. With...

Reflecting on Glasgow: A COP half full

The end of 2021 brought a flurry of activity on climate change. We had COP26, New Zealand’s international emissions reduction promise, a consultation on our national emissions reduction plan, and a commitment to provide more climate aid to developing countries.

A busy year with our interns and fellows

Kia ora koutou Amidst the noise and haste of supporting the COVID response and delivering our infectious disease and AMR project (more on this in the New Year), we have had a busy and exciting year behind the scenes with our interns and fellows – 13 projects across...

A busy year with our interns and fellows

Amidst the noise and haste of supporting the COVID response and delivering our infectious disease and AMR project (more on this in the New Year), we have had a busy and exciting year behind the scenes with our interns and fellows – 13 projects across the year.

Rheumatic fever evidence review released

Our office has produced an evidence synthesis on rheumatic fever in Aotearoa New Zealand as part of our major project on infectious diseases and antimicrobial resistance.

Rheumatic fever evidence review released

Our office has produced an evidence synthesis on rheumatic fever in Aotearoa New Zealand as part of our major project on infectious diseases and antimicrobial resistance.

New targets to reduce emissions announced – what do scientists think?

The Government has announced a new target to reduce Aotearoa New Zealand’s emissions by 50 percent by 2030. Juliet joined The AM Show to discuss.

New targets to reduce emissions announced – what do scientists think?

The Government has announced a new target to reduce Aotearoa New Zealand’s emissions by 50 percent by 2030. Juliet joined The AM Show to discuss.

Top scientists call for urgent climate action

Ahead of COP26, group of influential scientific advisors from around the world have penned a joint letter saying the need for urgent climate action is unequivocal.

Top scientists call for urgent climate action

Ahead of COP26, group of influential scientific advisors from around the world have penned a joint letter saying the need for urgent climate action is unequivocal.

Last updated: 9 December 2019