He tirohanga hou ki te kirihou i Aotearoa

Ko tā te pae nei i tōna tīmatanga, ko tētahi aronga māia, whānui anō hoki – ko te kimi huarahi hei whakawhāiti i te atarangi kirihou ka puta i te ao hou. Ahakoa i tōna tīmatanga, i whai mātou ki te whakawhāiti i tēnei aronga, i mārama mātou kei ngā wāhi katoa te kirihou, me te aha, me tukutahi te aro atu i ngā pito katoa. E turakina ai te raru o te para kirihou, me panoni ngā pūnaha, me whakaū i ētahi whakatikahanga – ko ētahi he nui, ko ētahi he iti – puta noa i ngā pito katoa o te pāpori.

Hei tīmatanga ake, i pohewatia e mātou te āhua o te anamata ina whakaūngia ai ēnei panonitanga. Ka takoto i a mātou tētahi whakakitenga e whai tūāpapa ai ngā mahi kei mua i a tātou. Ka oti i a Aotearoa te whai whakaaro anō ki te āhua o tā tātou whakamahi i te kirihou, engari he iti rawa ngā taunakitanga hei tautoko i ēnei whakataunga ā-pūnaha whānui nei. Hei tautoko i ngā whakataunga whai taunakitanga, kua whakakotahi mai, kua kōtuitui hoki mātou i ngā momo mōhiohio, me ētahi whakaaro o te hunga mātanga e riro ai i te kāwanatanga tētahi tirohanga whānui ki te kirihou i te tau 2019, e hāngai ana ki te pūnaha whānui, otirā e pākaha ana, i te horopaki o ngā āhuatanga mahi e tika ana huri i te ao.

Ka oti i a Aotearoa te whai whakaaro anō ki te āhua o tā tātou whakamahi i te kirihou, engari he iti rawa ngā taunakitanga hei tautoko i ēnei whakataunga ā-pūnaha whānui nei.

Ko tā te kaupapa ‘He tirohanga hou ki te kirihou’ ko te whai wāhi ki tētahi hurihanga ā-whakaaro, ā-mahi anō hoki i te pāpori whānui. Mā te whakarite i ngā whāinga ā-motu e mārama ana, i ngā mōhiohio e wātea pai ana ki te hunga hoko, e hāngai ana anō ki te whakamahia o te kirihou i te kāinga, mā te whakarite i ngā momo tūāhanga hāngai, mā te whakaū hoki i ētahi ture hou e aro pū ana ki te raru, e hua ai ētahi whakapainga whai tikanga, toitū anō hoki, i a ngāi kairangahau me ngāi pakihi auaha ka waihanga i ētahi rawa hou, i ētahi anga pakihi hou anō hoki. E whai nei mātou ki te whakaputa i tētahi puna mōhiohio e whakaponotia ana mā te iwi tūmatanui, e hāngai ana ki te āhua e whakamahia ana te kirihou, otirā, ki tētahi huarahi e koke tonu ai a Aotearoa. E arohia nuitia ana te kirihou e te ao, ā, kāore i ārikarika ngā kōkiritanga hei whakawhanake mā tātou. He wā whai tikanga tēnei e taea ana e tātou te whai whakaaro anō ki tā tātou whakamahi i te kirihou, e whāiti haere ai ngā pānga kino, engari e mau tonu ai ko ana tini hua. Kua whati te tai – e pao, tōrea.

Downloads

Rethink plastics at your desired level: ‘At a glance’ is a two-page summary, ‘Key messages’ has 40 pages of need-to-know info, and the full report is a detailed tome to fully satisfy your curiosity. We’ve also collated all infographics developed for the report into one handy powerpoint.

Happy reading!

Rethinking plastics report – web version

Explore the content of our ‘Rethinking plastics’ report via the buttons below.

Motivation for rethinking plastics

Changing our relationship with plastics

Ideas for a more sustainable future – embracing innovation

Plastics and the environment

Quantifying Aotearoa's plastic – New Zealand's data challenge

Abbreviations and appendices

NZ tops world for trust in scientists, govt – study

Aotearoa New Zealand’s trust in scientists is among the highest in the world, according to a new study. Juliet spoke to science journalist Jamie Morton at the NZ Herald about the findings.

NZ tops world for trust in scientists, govt – study

Aotearoa New Zealand’s trust in scientists is among the highest in the world, according to a new study. Juliet spoke to science journalist Jamie Morton at the NZ Herald about the findings.

Wading into mangrove research

Intern alumni Jacques de Satgé features on RNZ’s Our Changing World, discussing his research into mangrove management in Aotearoa New Zealand.

Wading into mangrove research

Intern alumni Jacques de Satgé features on RNZ’s Our Changing World, discussing his research into mangrove management in Aotearoa New Zealand.

Mangrove management in Aotearoa New Zealand: A bird’s eye view

Watch intern Jacques de Satgé present on his internship project investigating mangrove management in Aotearoa New Zealand.

Mangrove management in Aotearoa New Zealand: A bird’s eye view

Watch intern Jacques de Satgé present on his internship project investigating mangrove management in Aotearoa New Zealand.

Who is who in the Government’s COVID-19 response team

Meet some of the key players in the Government’s COVID-19 response.

Who is who in the Government’s Covid-19 response team

Meet some of the key players in the Government’s COVID-19 response.

Delta Skelter: ‘A formidable enemy’ – inside the battle and what the Govt knew when

The behind-the-scenes story in the lead-up to our Delta COVID-19 outbreak, as told by NZ Herald journalist Matt Nippert.

Delta Skelter: ‘A formidable enemy’ – inside the battle and what the Govt knew when

The behind-the-scenes story in the lead-up to our Delta COVID-19 outbreak, as told by NZ Herald journalist Matt Nippert.

Last updated: 9 December 2019