​Matakitenga rautaki 

2018–2021

 

Aotearoa New Zealand from space. Credit: NASA.

Matakitenga

He arawhiti pono, motuhake, wātea ki te katoa i waenga i te pūtaiao, te iwi whānui me te kāwanatanga.

Ngā Mātāpono

Ngākau Tuwhera, Pākaha, Pūrangiaho, Wātea ki te Katoa

Uaratanga

He tuku tohutohu ki te Pirimia ki ngā take pūtaiao me te whakarite ko ngā tohutohu ka tukuna he pakari, he whakaatu tika i ngā whakaaro o ngā tohunga, me te urupare ki ngā whakahē me te arotake.

Ngā mahi

 • Te waihanga i ngā pūnaha whakawhitiwhiti e kauawhi ana i te  kanorau ahurea, ngā āhua pāpori, pānga me ngā hiahia.
 • Te takawaenga i te rōpū Mātanga Pūtaiao ā-Tari kia taea ai tētahi hapori kaha ake whai tikanga.
 • Te waihanga i tētahi hapori pūkenga e tuku ana i ngā whakahē pakari, te mātauranga, me te whai wāhi ki ngā tuku tohutohu.
 • Te tautuhi i ngā whāruarua hira i roto i ngā kōtuitui tohutohu.
 • Te kōrerorero tahi me te iwi whānui me te hapori rangahau mō ngā take pūtaiao hira.
Auckland from space. Credit: NASA

Ō mātau whāinga

Te waihanga, te mau tonu ki tētahi pūnaha tohutohu pakari, tōtika hoki
 • Te whai i ngā mahinga e whakarei ake i te whakamahi i te pūtaiao me ngā whakaaturanga i roto i te waihanga kaupapahere me te arotakenga puta noa i te kāwanatanga.
 • Te āhukahuka me te whakauru mai i te tirohanga Māori.
 • Te noho takawaenga mō te hunga whai pānga i roto i ngā tohutohu pūtaiao.
 • Te tūhono i ngā hapori ka taea te tuku tohutohu.
 • Te werowero i ngā tohutohu pūtaiao koretake ina tika ana.
 • Te tuari i ngā tikanga pai mō ngā tohutohu pūtaiao.
 • Te tautuhi me te mahi tahi me ngā umanga, tari, rōpū rānei e āhua ōrite ana ngā kaupapa matua.
Te waihanga me te noho pono tonu ki te tari
 • Te poipoi i ngā tino pūtaiao o te wā, kia nui ake te manahau, oranga, me ngā wawata o ngā tāngata katoa o Aotearoa.
 • Te tuku i ngā tohutohu motuhake ki te hunga whai pānga.
 • Te takawaenga ki te hapori rangahau me te iwi whānui.
 • Te noho mōhio tonu ki ngā kaupapa ā-ao hira mō ngā tohutohu pūtaiao.
 • Te takawaenga i ngā kōrerorero.
 • Kia auau, kia pono, kia tuwhera te whakawhitiwhiti.
 • Te whakarite he pono ā tātau tohutohu.
 • Kia urupare.
Te tuitui taura kaha me te hunga whai pānga hira
 • Te whakatū i tētahi rūnanga kōrero o Ngā Kaitohutohu Mātanga Pūtaiao Matua puta noa i te kāwanatanga.
 • Kia mārama te whakaahua i ngā tikanga tuku tohutohu ki ngā āpiha me ngā Minita i roto i te wā tika, ā, he whaitake, pakari hoki.
 • Te tūtaki ki ngā rāngai, rōpu, te hunga e hāngai ana, me ngā mema o te pūnaha pūtaiao whānui ake.
 • Te waihanga i ngā kōtuitui tohutohu ōkawa, āhua ōkawa hoki, kōtuitui whakaūnga me te arotake aropā i roto i te rāngai pūtaiao me te rangahau.
 • Te tūhono i ngā rāngai tohutohu ki ngā hapori kua whakaawetia e ngā tohutohu pūtaiao.
 • Te āhukahuka i ō tātau hapori, te whakarongo ki a rātau, me te waihanga i ngā pūnaha e āhukahuka i ō rātau tūmanako mō ngā tohutohu.
 • Te whakaū kia pūmau ake ngā hononga me ngā kaitohutohu pūtaiao ā-ao, ā, ko Ahitereiria te mea matua.
Ko te whakarato ki ō tātau hapori kei te iho o ā tātau mahi
 • Te tautuhi i ngā wāhi e āwangawangatia ana, e hiahiatia ana ngā tohutohu, pūrangiaho, ngā mōhiohio pūtaiao hoki.
 • Te waihanga i ngā tohutohu ka taea te whakamahi, he mārama, ā, e uaratia ana.
 • Te whakarite kei te whiwhi te hunga tika i ngā tohutohu pūrangiaho, whaitake, ā, i te wā tika.
 • Me pātai, kaua e pōhēhē.
 • Te waihanga i ngā hapori e manaaki ana i ngā mātauranga me te manaaki i ngā tūmomo āhuatanga o te mōhio.
Te taunaki i tētahi pūnaha pūtaiao tuwhera me te tautoko kia whānui ake te kanorautanga
 • Te kauawhi me te taunaki i te kanorautanga.
 • Te waihanga i tētahi ahurea tuwhera e tautoko ana, e uara ana i te kanorautanga.
 • He whakaatu i ngā kaupapa e tuwhera ai ngā hapori.
 • Te tuitui i tētahi taura here tangata hei tuku tohutohu mō ngā rautaki whakaurunga.
Te waihanga i ngā rautaki whakawhitiwhiti e tipu ai te angitū i roto i ā mātau tukanga, me te whakamārama i te whānui me te whāiti o ngā tohutohu
 • Te whakaiti i te ngoikoretanga o ngā tikanga tohutohu, mā te tautuhi i ngā whāwhārua.
 • Te whakarāpopoto, te whakamārama me te tuku tohutohu i roto i te wā tika.
 • Te mōhio ki ngā tikanga rerekē  mā te tangata hei toro i ā mātau tohutohu, me ngā tikanga rerekē kia mārama ai ki te tangata me te mōhio he aha te tikanga.
 • E āhukahuka ana me whaitake te tuku tohutohu e kauawhi ana i te kanorautanga o ā mātau kaipānui.
 • Me poto ngā whakawhitiwhitinga.
 • Me whānui te kōrerorero tahi, ā, me whakarongo.
 • Me torotoro i ngā whakaaro o ētahi atu. Me rapu kia mārama ai. Me torotoro i ngā tohutohu a ētahi atu.
 • Whakaaturia ngā tukanga, ā, me tuwhera te āhua o te kōrero.
Christchurch from space. Credit: NASA.

Ngā inenga o te angitū

 • Kua whakahuatia hei mana tōtika.
 • Te whakaatu i te pānga o ngā tohutohu, hei tauira, ngā huringa kaupapahere.
 • Te mārama o te pūtaiao i roto i te rekureihana, kaupapahere, hātepe rānei kua whakarei ake.
 • Kua nui ake ngā rangahau kua whakahaua.
 • E āhukahukatia ana te whānui me te whāiti o ngā tohutohu pūtaiao.
Ngā inenga ngāwari
 • Te ngākau titikaha o ngā Minita, ngā Manatū/Tari/Umanga.
 • Ka tonoa mō ngā tohutohu; i tuku tohutohu.
 • He hononga e whakaaronuitia ana.
 • He “puna mōhio pono” a KMPMKTP – kei te wāhi e hiahiatia ana ngā tohutohu pūtaiao, ka hiahiatia pea
 • Ka whakakahatia, kōrerorero tahitia, ka āhukahukatia te Mātanga Tohutohu Pūtaiao.
Ngā inenga tūmatanui o te angitū
 • Ka pōhiritia a KMPMKTP ki te kōrero i roto i ngā tūmomo rūnanga kōrero rerekē.
 • Kei te whaiwhaitia ngā mahi e te hunga pāpāho.
 • E āhukahukatia ana te KMPMKTP hei kaiārahi hapori.
 • E mārama ana te hapori ki te wāhanga o KMPMKTP.
 • Te whakawhānui ake i ngā ikiiki tukutuku me te pāpāho pāpori.
 • Te āhukahuka i te kōtuitui tohutohu whānui ake.